วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6

จุดเด่นในการใช้ (เว็บบล็อก)Weblogหรือบล็อก(Blog) Blogspot.com
- เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนในเรื่องต่างๆที่เสนอให้ผู้ที่สนใจรับรู้
- สามารถปรับแต่ง แก้ไขได้ง่ายบนหน้าจอตามที่ต้องการได้
- สามารถนำเสนอสื่อมัลติมิเดีย เช่น วีดีโอ สไลด์ เพลง รูปภาพ ได้หลากหลาย
- เป็นแหล่งรวมความรู้ที่หลากหลาย เผยแพร่และเข้าถึงได้ง่าย
- เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ เสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กรได้
- เป็นแหล่งเก็บข้อมูล ที่ทันสมัย ใช้ส่งข้อมูล หรือติดต่อสื่อสาร ออนไลน์
- ทำให้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
จุดด้อยในการใช้ (เว็บบล็อก)Weblogหรือบล็อก(Blog) Blogspot.com- เครื่องมือที่ใช้มีหลากหลายยังศึกษาได้ไม่ครบทุกตัว ทำให้พัฒนาได้ไม่เต็มที่
- blogspot.com จำเป็นจะต้องศึกษาโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเพื่อได้ใช้งานร่วมกัน

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

                ในการไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์  ครั้งนี้  ได้จัดในระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม  2554
มีขั้นตอนการศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโปร์
1. สำรวจความต้องการของสมาชิกในห้อง เกี่ยวกับสถานที่ศึกษาดูงาน ซึงสมาชิก ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  มีมติตกลงไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
2. นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้บริษัทศิรินครทัวร์ เป็นบริษัทจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
4. ทำหนังสือเดินทาง
5. ศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school  ประเทศมาเลเซีย                
6. ศึกษางานประเทศสิงคโปร์   

วันที่ 24 มกราคม  2554

       เป็นวันที่เริ่มออกเดินทาง  โดย ออกเดินทางจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช   เวลา  04.00  น.  มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา ระหว่างทางรับประทานอาหารเช้า บนรถ  (ข้าวมันไก่ ) เมื่อถึงด่านดำเนินการประทับตราหนังสือเดินทาง  ที่ด่านชายแดนไทยเข้าสู่ด่านจังโหลน ประเทศมาเลเซีย  หลังจากผ่านขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งรถเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ชมบรรยากาศ ภูมิประเทศ รู้สึกว่าแตกต่างกับประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถนนหนทางกว้างขวาง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การขับรถส่วนใหญ่ผู้คนมีการเคารพกฏจราจรอย่างเคร่งครัด นั่งรถไปเรื่อย ๆ ชื่นชมกับธรรมชาติและบรรยากาศสองข้างทาง เพลิดเพลินกับการฟังเพลงเพราะๆ บนรถสลับกับการสนทนาพูดคุย  และแล้วก็เดินทางเข้าสู่สถานที่ศึกษาดูงานแห่งแรก    ประเทศมาเลเซีย  คือ  Sekolah  Kebangsaan Kodiag school เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ตั้งอยู่ในรัฐเคดาห์ มี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลถึง ประถมศึกษา ที่ประเทศมาเลเซียนักเรียนจะเรียนถึงเที่ยง ส่วนครูนั้นทำการจนถึงประมาณบ่ายสามโมง บรรยากาศในห้องเรียนก็เรียบร้อยดีมาก วันที่ไปถึงนักเรียนเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งส่วนใหญ่ดูแล้วเรียบร้อยดี ไม่วุ่นวายเหมือนกับนักเรียนบ้านเรา การจัดห้องสำนักงาน และสิ่งแวดล้อมก็เรียบร้อย เรียบง่าย เน้นความเป็นระเบียบ อาคารเรียนอนุบาลก็แยกต่างหาก ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด สรุปภาพรวมแล้วการดูงานที่โรงเรียนแห่งนี้ได้เห็นลักษณะการบริหารจัดการ และบรรยากาศโดยรวมแล้วบางอย่างก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้หลายอย่าง หลังจากเยี่ยมชมเสร็จแล้วก็ได้มีพิธีการกล่าวต้อนรับของผู้บริหารโรงเรียน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school และกล่าวขอบคุณ พร้อมมอบของที่ระลึกจากคณะนักศึกษาและรับประทานอาหารเที่ยง( ข้าวหมกไก่ ) ที่ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  แล้วออกเดินทางต่อเพื่อไปให้ทุกคนแลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน  จากนั้นก็เดินทางผ่านเมืองต่างๆ  ของมาเลเซีย  และแวะรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร  ก่อนถึงเกาะปินัง    และเข้าพักโรงแรม Grand  Continental  บนเกาะปีนัง

วันที่ 25 มกราคม  2554

       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Grand  Continental  ออกจากโรงแรม ชมป้อมปืน  รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้าน Garden Seafood  ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย   ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา   ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก      ชมตึกแฝด    แวะร้านช็อคโกแลตเพื่อให้ทุกคนซื้อของฝาก  ออกเดินทางสู่เก็นติ้ง เมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูงด้วยกระเช้าไฟฟ้า(SKY WAY)ที่ทันสมัยและรวดเร็ว ปลอดภัย ท่ามกลางความตื่นเต้น ทึ่งกับทัศนียภาพของขุนเขา ซึ่งเราได้พบกับบรรยากาศน่าตื่นเต้นเนื่องจากความสูงมากๆ  ระหว่างที่กระเช้าขึ้นสู่เขา  ดินแดนมหานครบนภูเขาสูง  ทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจ  กับสิ่งที่ได้พบได้เห็น  มันช่างเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงๆ  แสดงถึงความสามารถของมนุษย์ที่คิดสร้างมหานครแห่งนี้  จากนั้นก็เข้าสู่ที่พัก โรงแรม First World   พร้อมเดินชมศูนย์รวมความบันเทิง และบ่อนคาสิโนหลากหลายชนิด

วันที่ 26 มกราคม  2554

       รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม First World  ลงจากเก็นติ้งด้วยรถบัสของเก็นติ้ง  ร้านดิวตี้ฟรี ร้านขนม  รับประทานอาหารเที่ยง Malaysia Kitchen  ชมรัฐสภา  มัสยิดสีชมพู รับประทานอาหารค่ำ  จากนั้นเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่โยโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์  ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู๊ดแลนด์ เข้าสู่ที่พัก  AQUEEN HOTEL

วันที่ 27 มกราคม  2554

       หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเดินทางไปยังอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน   ถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ และเที่ยวย่านการค้า บริเวณถนนออร์ชาร์ด เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะเซ็นโตซ่า ศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกของสิงคโปร์ ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนต์ 4 มิติ( 4D )  ที่ทันสมัยเหมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์จริงๆ และเข้าชม Song of the sea ที่สวยงาม และตระการตาทั้งภาพและเสียง และรับประทานอาหารเย็นที่เกาะเซ็นโตซ่า เสร็จแล้วล่องเรือชมความงามยามค่ำคืนของสิงคโปร์ จากนั้นเดินทางออกจากสิงคโปรเข้าสู่เมืองยะโฮบารู ประเทศมาเลเซียเข้าพักโรงแรม Selasa


 

วันที่ 28 มกราคม  2554

       รับประทานอาหารเช้าที่  Selasa  ออกจากโรงแรม    มุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน   แวะรับประทานอาหารเที่ยง   ถึงร้านดิวตี้ฟรี บริเวณชายแดนมาเลเซีย  ให้ทุกคนซื้อของฝาก  และเดินทางสู่ประเทศไทย  หลังจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทยเรียบร้อยโดยสวัสดิภาพเวลาประมาณ 24.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ความประทับใจ
จากการศึกษาดูงาน ณ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  ได้รับการต้อนรับดีมากมีการแสดงของนักเรียน พร้อมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ จะต้องมีล่ามเพราะเป็นภาษามาลายูแปลเป็นไทยอีกครั้งสุดท้ายตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณมบของที่ระลึก
Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  มี 3 อาคาร เปิดสอน 7 ชั้นเรียน  เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  มีครู 47 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 31 คน  นักเรียนจำนวน 591 คน แต่ละชั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ  Excellence   Genius และ  Smart เริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมกีฬา มีโครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา  มีกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน  เช่น หนังสือยืมเรียน  อาหารกลางวัน เป็นต้น  การจัดห้องสำนักงาน และสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย เรียบง่าย เน้นความเป็นระเบียบ การจัดห้องเรียนมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ ครูสอนเด็กนักเรียนมีส่วนร่วมและมีความสุข  อาคารเรียนอนุบาลแยกต่างหาก มีช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด  มีการวางแผนใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างลงตัวและคุ้มค่า จาก การศึกษาดูงานดังกล่าว สามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน เกี่ยวกับการจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสมารถ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่  อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  อยู่ในสังคมโรงเรียนอย่างมีความสุข  การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สามารถจัดตกแต่งได้สวยงาม แปลกใหม่  กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
 เก็นติ้ง ก่อตั้งโดย ลิ้มโกตง  ข้าพเจ้าได้นั่งกระเช้าลอยฟ้า ตื่นเต้นสุดๆ นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) ขึ้นไปบนยอดเขา เก็นติ้ง ซึ่งมีความสูงถึง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะทางของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซึ่งระหว่างทางจะผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก บนยอดเขาเก็นติ้งมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้เลือกอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งราคาก็ต่างกันไปตามความหรูหราของโรงแรม  ซึ่งคณะดูงานได้พักที่ First World Hotel มี อย่างหนึ่งที่ทุกโรงแรมที่นี่เหมือน กันก็คือ ห้องทุกห้องจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะว่าอากาศที่บนยอดเขาเก็นติ้ง จะเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แค่เปิดแง้มหน้าต่างไว้ก็เย็นจับใจแล้ว  โรงแรมจะให้เช็คอินตอนบ่าย 3 โมง และ เช็คเอาท์ตอน เที่ยงตรง สำหรับภายในโรงแรม มีร้านให้ช็อปปิ้งและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีร้านอาหารนานาชนิด ตั้งแต่ Fast food ไปจนถึง ภัตตาคารสุดหรู  มีสวนสนุก ซึ่งมีให้เลือกเล่นทั้งสวนสนุกในร่มและสวนสนุกกลางแจ้ง เพราะว่ามีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากถึง 55 ชนิด ทั้งเครื่องเล่นประเภทหวาดเสียว เช่น Genting Sky Venture, Flying Coaster, Turbo Drop เป็นต้น และ รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทสนุกสนานสำหรับคุณน้องคุณหนูตัวน้อยๆ และที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นส่วนของ Snow World ซึ่งเป็น Snow World ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย  และที่นี่ก็ยังมี บ่อนคาสิโน  การเข้าไปในบ่อน ผู้ชายต้องสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ร้องเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงแต่งแบบไหนก็ได้ 
สิงคโปร์ (Singapore)
สิงคโปร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก    มีพื้นที่เท่ากับเกาะภูเก็ต ประมาณ 682.7 ตร.กม. แต่สร้างรายได้ประชาชาติสูงสุดติดระดับโลก 117,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสิงคโปร์เน้นสร้าง คุณภาพคน โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและความรู้เป็นพื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงเป็นคน เก่ง แต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านสังคม เมื่อพบว่าอัตราการเติบโตของประชากรทั้งหญิงและชาย ลดลง ไม่ยอมแต่งงานยินดีที่จะอยู่เป็น โสด และทำงานเลี้ยงตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน
    สภาพอากาศ สิงคโปร์มีอากาศอบอุ่นชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24-31 องศาเซลเซียส ชุดที่สวมใส่ประจำวันควรเป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูร้อนที่เบาสบายและทำจากเส้นใย ธรรมชาติอย่างผ้าฝ้าย
     เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24.5 บาท (26 มกราคม 2554)      น้ำดื่ม  สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาในสิงคโปร์ได้อย่างปลอดภัย
      ห้าม เด็ดขาด สิงคโปร์มีกฎหมายเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย เช่น การถ่มน้ำลาย การทิ้งขยะ กฎจราจร การข้ามถนน การสูบบุหรี่ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ยกเว้นสถานที่เที่ยวกลางคืน ที่สำคัญห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง
       ไฟฟ้าและปลั๊กไฟ     ไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ใช้ปลั๊กไฟแบบ 3 ขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส
      สถานที่ท่องเที่ยวที่ ข้าพเจ้าได้ไปคือ บริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) และเกาะเซ็นโตซ่า  ยูนิเวอร์เซล ได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ  (4D) เรื่อง“Pirates” ภาพยนตร์ แนวผจญภัยของเหล่าลูกเรือโจรสลัด และกัปตันลัคกี้ ในการออกค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้  การ ชมภาพยนตร์ต้องสวมแว่นตาพิเศษที่โรงหนังจัดให้ ขณะชมเราจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง  สนุกสนานและประทับใจมาก  นอกจากนี้ยังได้ชมน้ำพุเต้นระบำ song of the sea สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจมาก ๆ  สนุกสนานมีความสุขและตื่นเต้นกับการศึกษาดูงานครั้งนี้มากๆ  คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวสิงคโปร์อีกครั้ง 
       สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เเต่ถึงจะเป็นประเทศเล็กๆก็ยังมีวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติจีน ในปัจจุบันคนจีนได้เข้ามาลงทุนกันมากตั้งเเต่สมัยโบราณที่เริ่มมีการก่อตั้งประเทศ รวมทั้งชาวต่างชาติด้วย ภาษาที่ใช้กันก็คือ ภาษาจีน เเละภาษาอังกฤษ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมจะเห็นได้จาก มีชาวไทยมากมายไปช็อปปิ้งรวมทั้งมีการไปลงทุนทางการค้า เเละด้านเศรษฐกิจ นอกจากชาวไทยเเล้วก็ยังมีชาติอื่นๆอีกด้วย สิงคโปร์เป็นประเทศที่สวยงาม เเต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือประเทศมีความเป็นระเบียบจะเห็นได้จากการตากผ้า บ้านเมืองก็สะอาดเพราะมีกฎหมายที่เคร่งครัดเรื่องการรักษาความสะอาด เช่นการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ก็จะถูกปรับ สภาพภูมิทัศน์ของเมืองจึงมีความสวยงามเเละน่าอยู่อาศัยแม้เเต่ขยะตามท้องถนนก็ยังไม่มีให้เห็น ซึ่งเเตกต่างกับประเทศไทยของเราซึ่งจะเห็นได้ว่าตามท้องถนนเเละสถานที่ต่างๆมีเเต่ขยะ เพราะคนไทยขาดความรับผิดชอบ เเละยังไม่มีกฎหมายที่เข้มงวดเพื่อควบคุมเรื่องนี้


วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 4

1.       ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนบ้านนบ
ข้อมูลทั่วไป
                โรงเรียนบ้านนบ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลกรุงชิง  อำเภอนบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80160  โทรศัพท์ 075-450005  เปิดสอนในระดับอนุบาล ปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 136 คน  จำนวน บุคลากร 12 คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหาร 1 คน  ข้าราชการครู  9 คน  พนักงานบริการ 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
จุดเด่น จุดด้อยของโรงเรียน
                จุดเด่น
-  มีทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทาง
-  มีบุคลากรที่มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน
-  มีการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของบุคลากร ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและพอใช้มากกว่าร้อยละ 70
-  มีชุมชนและผู้ปกครองให้การสนับสนุนและอยากนำบุตรหลานมาเข้าเรียน
                จุดด้อย
-  โรงเรียนมีเนื้อที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถขยายห้องเรียน จึงไม่สามารถรองรับนักเรียนได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
-  ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับด้านICT
-  การจัดการข้อมูลไม่เป็นระบบ
โอกาสที่จะพัฒนา
โรงเรียนบ้านนบ มีโอกาสพัฒนาและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านสังคม วัฒนธรรม ชุมชนและผู้นำท้องถิ่น พร้อมส่งเสริม สนับสนุนประกอบกับนโยบายด้านการเมืองและกฎหมาย เช่น นโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และการขับเคลื่อนภาคสังคมและประชาชนในการศึกษาที่ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งลูกเรียนต่อสูง ๆ เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิต นโยบายการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545)
2.       ระบบข้อมูลสถานศึกษา 
-  ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงานทะเบียน ข้อมูลวิชาการและอื่นๆของโรงเรียน ที่มีอยู่แล้วจำกัดอยู่เฉพาะในกลุ่มงาน/ฝ่าย ซึ่งอยู่ในรูปเอกสาร
- มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่ได้จากต้นสังกัด เช่น OBEC-SMIS  , M-OBEC , B-OBEC  ,P – OBEC  และเป็นเอกสารที่สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยากในการค้นหาหรือการนำข้อมูลมาใช้
- ในการพัฒนาควรจัดเก็บข้อมูลที่เป็นสำเนาคู่ฉบับที่ฝ่ายงานสารบรรณของโรงเรียน 1 ชุด  เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำข้อมูลกลับมาใช้  และ  การจัดทำทะเบียนควบคุมข้อมูลของแต่ละฝ่ายงาน โดยนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ให้นักศึกษาคิดระบบนวัตกรรมที่จะใช้ในการบริหารหรือการเรียนการสอนของนักศึกษาจะทำอย่างไร จึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงาน สัก 1 เรื่องที่ได้ศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน นำไปประยุกต์ใช้หรือคิดใหม่และคิดว่าจะประสบสำเร็จได้ เขียนเล่าวิธีคิดที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จ
3.  ระบบนวัตกรรมที่จะนำมาใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา นั้น โรงเรียนควรจะมีบล็อกหรือเวปไซต์สำหรับนำเสนอโรงเรียน  อีกทั้งยังเป็นการเก็บข้อมูลได้อีกด้วย และส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเยนการสอนโดยการทำบล็อกส่วนตัวในแต่ละวิชาที่รับผิดชอบ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม spss v.11.5

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS  for Windows
การเรียกใช้โปรแกรม SPSS version 11.5
คลิก Start > All programs > SPSS for Windows > SPSS 11.5 for Windows
                เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะเจอหน้าต่าง 2 หน้าต่าง คือ  Data  View  และ Variable View 
Data View เป็นส่วนที่กำหนดค่าของตัวแปรในแต่ละชุด
Variable View เป็นส่วนกำหนดคุณสมบัติของตัวแปร
ให้เริ่มกำหนดข้อมูลที่หน้าต่างของ Variable View ก่อน  โดยมีขั้นตอนดังนี้
                ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (อยู่ในหน้าต่าง Variable View)
1. ในช่อง Name กำหนดเป็น เพศ , a1 , a2 , a3 ,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 และกำหนดค่าให้พิมพ์เรียงลงมาในแนวตั้ง
                โดย ข้อมูลa-d มาจากการแบ่งด้านการให้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจโดยแยกเป็นด้าน ตามจำนวนข้อของแต่ละด้าน 
                a  คือ  ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ  ( มี 4 ข้อ)
คือ  ด้านวิทยากรผู้ให้บริการ( มี 4 ข้อ)
c  คือ  ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก( มี 4 ข้อ)
d  คือ  ด้านคุณภาพการให้บริการ( มี 3 ข้อ)
2.  ช่อง width     จำนวนความกว้างของค่าตัวแปรหรือจำนวนของค่าตัวแปร
3.  ช่อง decimals จำนวนหลักหลังจุดทศนิยมในแบบประเมินนี้  เราจะกำหนดค่าทศนิยม = 0
4. ช่อง Value   ขั้นตอนกำหนด Value นี้เราจะกำหนดเป็นตัวเลขแทนค่าระดับความพึ่งพอใจในข้อคำถามต่างๆ ดังนี้
                บรรทัดแรก  ตั้งค่า  1 = ชาย   2  =  หญิง  (เนื่องจากในช่อง Name  ในบรรทัดแรกเรากำหนดค่าให้เป็นเพศ)
                บรรทัดถัดไป (ช่อง a1) จะกำหนดค่าโดยใช้ตัวเลขแทนดังนี้
                1 = น้อยที่สุด
                2 = น้อย
                3 = ปานกลาง
                4 = มาก
                5 = มากที่สุด
(โดยสามารถcopy ไปใส่ในช่อง a2 – d3 ได้เลย)
5.  เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้ว  กลับมากดเดลือกหน้าdata view   ข้อมูลที่พิมพ์ จากหน้า variable  view   
                เพศ,a1,a2,a3,a4,b1,b2,b3,b4,c1,c2,c3,c4,d1,d2,d3 จะมาปรากฎ  บนหัวกระดาษโดยเรียงจากซ้ายไปขวา
6.  ในหน้า data view  ให้กรอกข้อมูลของค่าที่ได้มาจาการประเมินของแบบประเมินแต่ละชุด  โดยกรอกเป็นตัวเลข  โดยในการพิมพ์ข้อมูลให้พิมพ์เรียงลงมาให้ครบตามจำนวนชุดข้อมูล  หรือตามจำนวนของผู้ตอบแบบประเมิน  ดังนี้
                6.1  เพศ  โดย
                              เพศชาย =  1   
                              เพศหญิง= 2
                6.2  ระดับความพึงพอใจ ให้พิมพ์ค่าเป็นตัวเลข  คือ
                                1 = น้อยที่สุด
                                2 = น้อย
                                3 = ปานกลาง
                                4 = มาก
                                5 = มากที่สุด
7.  เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้มาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูล
          7.1   คลิกที่ แถบเมนูด้านบน โดยคลิกเลือกที่ Transform คลิกเลือก Compute variable  ตั้งชื่อTa ใน  target variable คลิกเลือก Function เลือก sum. แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok  โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลของด้าน a ทั้งหมด  และทำซ้ำอีกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในด้าน b – d โดยเปลี่ยนจาก ta เป็น tb , tc , td(ในด้านtd ใหเปลี่ยนเป็น/3 เพราะมี 3 ข้อ)  ในวิเคราะห์ข้อมูลเป็นผลรวมของทั้งชุด ให้เปลี่ยนจาก[a1,a2,a3,a4]/4 เป็น [ta, tb , tc , td]/4
7.2   การหาค่าความถี่  ใช้คำสั่ง Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies เพื่อแสดงความถี่ เปอร์เซ็นต์ ค่าสถิติเชิงพรรณาต่างๆ กราฟ และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้วิเคราะห์ โดยสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเลือกว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด จะต้องเลือกชนิดของตัวแปรและ Output ให้สอดคล้องกันแล้วคลิกเลือก OK โปรแกรมจะแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา

กิจกรรมที่ 2 แนะนำโรงเรียน

กิจกรรมที่1 แนะนำตนเอง

     
ชื่อ สกุล        นางสาวดารารัตน์  กั่งเซ่ง
ที่อยู่    51/2  หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหรง  อำเภอนบพิตำ   
          จังหวัดนครศรีธรรมราช  80160
ที่ทำงาน  :  โรงเรียนบ้านนบ   อำเภอนบพิตำ
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
          นครศรีธรรมราช เขต 4
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 
ประวัติการศึกษา  :
          มัธยมศึกษา        โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
          ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คติในการทำงาน :   ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง
                 ไม่ใช่มาตรฐานของคนอื่น 
e-mail   :   dararut3@hotmail.com
             dararut02@gmail.com